Grafické návrhy slúžia k maximálnemu upresneniu vašej predstavy, jako by mala vyzerať vaša objednávka po vyrobení. Grafické návrhy znižujú počet reklamácii na minimum a vedú k zvyšovaniu spokojnosti našich zákazníkov. Vašu objednávku odovzdáme do výroby až po odsúhlasení grafického návrhu. Tri grafické návrhy máte od nás zadarmo.

Vaše grafické podklady (logá, obrázky a iné) nám zasielajte najlepšie v krivkách alebo v pdf. Ponúkame aj ďalšie grafické práce, ktoré sú spoplatnené čiastkou 500 Kč/hod.

  • Úprava alebo návhr loga
  • Zpracovanie nového loga
  • Grafický náhľad výsledných variantách

Používané datové formáty:

ai, cdr (do verze 12), psd (do verze CS3, pdf, jpg, gif, eps, raw, tiff, npg

Pokiaľ byste mali nějaké otázky, obráďte sa na naše obchodné alebo grafické oddelenie. Kontakt